Mäklarinfo

Länk till sida med senaste årsredovisningen

 1. ww.brfkotkagatan.se
 2. Stadgar, hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt
 3. Nycklar och nyckelbrickor, vilka bör finnas
 4. Tvättstuga, bokning, tvättid 2,+0,5 timme torktid och rengöring av tvättstuga, inkusive ludd
 5. Miljöstuga, öppet tisdagar, vad kan slängas, vad kan inte slängas
 6. Kontorstid, tisdagar nästan alla udda veckor 18:00-18:30
 7. Felanmälan, info på hemsidan bl.a om Delagott
 8. För att renovera begärs tillstånd med blankett 30 dagar innan start. OBS måste godkännas av styrelsen först
 9. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen. Avgift tillkommer.
 10. Ingenting får placeras i trapphusen (cyklar, barnvagn, mattor, blommor m.m.) eller lämnas i källargångar.
 11. Brandvarnare
 12. Ingenting får hänga/hängas utanför balkongräcket varken parabol eller blomlåda

Personligt möte med köparen

Föreningen önskar alltid ett möte med köparen/köparna innan vi har möjlighet att godkänna medlemsskap. 

Detta sker i föreningens samlingslokal tisdagar, udda veckor, mellan kl. 18:30-19:00.

Be köparen gå in på hemsidan  och framförallt ta del av fliken Allmän Information

Förväntad tid för genomgång ca 20 minuter.

Denna information kommer tas upp på det personliga mötet med köparen:

Mäklarinfo

Förvaltare sedan 2020 DelagottSkicka ansökan om medlemskap till kundtjanst@delagott.se

Mäklarbild erhålls från den boende som har tillgång till förvaltarens portal.

Om mäklaren begär ut mäkarbild från förvaltaren till en kostnad för föreningen kommer denna kostnad belastas säljaren.

Innan säljaren reglerat denna skuld kommer inte ny köpare godkännas.

Brf Kotkagatans organisationsnummer 769606-7607

Fastigheten Nystad 3 förvärvades 2002

Totalyta 11404 m2 varav 11 345 m2 bostadsyta

Föreningen har tomträtt

Föreningen är en äkta förening enlig inkomstskattelagen 1999:1229

Två stycken nyrenoverade tvättstugor

Brf Kotkagatan omfattar  31 adresser

Kotkagatan 1-15 har 6 våningar med hiss och med förråd både i källare och markplan

Kotkagatan 17 -29 har 4 våningar med hiss och med förråd både i källare och markplan

Kotkagatan 31-61 har 16 stycken 2-våningslägenheter fördelat på 4 hus

Värme, vatten samt analoga kanaler från Telenor ingår

Cykelförråd finns, sopnedkast finns i höghusen dit låghusen har tillträde

Trappstädning sköts av leverantör  

Juridisk person godkänns ej som köpare

Fler än två (köpare) och/eller köpare som ej kommer bli skriven på Kotkagatan kommer ej accepteras som köpare

Upptäcks ägare/delägare vara skriven på annan adress än på Kotkagatan kommer medlemskapet i Brf Kotkagatan att sägas upp

Adelsförvärv där ena parten inte är make/maka/sambo kommer ej accepteras som köpare

Överlåtelseavgift 2,5% betalas av förvärvaren

Pantsättningsavgift 1% av aktuellt basbelopp betalas av pantsättaren

Långsiktig plan amortera bort alla lån, vilket gått riktigt bra, investera i långsiktigt, hållbart och säkert boende. Som ett exempel på detta arbete så har elförbrukningen minskat med 16,4% mellan 2016 och 2019.

När en större investering krävs ska vi ha kapacitet att låna, inte redan vara belånade.

Se utsnitt nedan fr ÅR.

Klara större investeringar:

2019 Nytt skalskydd med nytt passagesystem och elektronisk bokning av tvättstuga.

2019 sista renoveringen av båda tvättstugorna klar, den senaste på Kotkagatan 29

Planerade/diskuterade

2021 klart med solceller

2025  klart med köp av tomträtt

Potentiella köpare av en lägenhet bör alltid kontrollera en av de viktigaste ”temperaturmätarna” i en förening och det är  ”Lån per kvm bostadrättsyta” samt ”Fastighetens belåningsgrad”.

Nedan information (se bild) hämtad från föreningens årsredovisning.

Några artiklar från internet om ”Lån per kvm bostadrättsyta”.

Hemnet.se Citat fr deras sida ” Tumregeln är att allt under 5 000 kr/kvm är bra, över 10 000 kr/kvm bör man sätta sig in lite mer i varför belåningen är så hög.”

Ekonomifokus.se Citat fr dera sida ”0 – 5.000 kr/kvm i skuld är mycket bra”

Allabrf.se är en sida som analyserar bostadrättsföreningars ekonomi bla Kotkagatans.