Miljöstugan

Vår miljöstuga är öppen tisdagar, utom storhelger och högsommar: Udda veckor   klockan 19-20 (samma vecka som möteslokalen har öppet). Jämna veckor klockan 14-15

Här sorterar du; tidningar och kataloger, plastförpackningar, plastpåsar, glasflaskor & glasburkar (uppdelat på färgat och ofärgat glas),

metallburkar & metalllock, elektronik, småbatterier, glöd- & ledlampor, lysrör samt mindre grovsopor. 

OBS alla flaskor, burkar, mjölkkartonger m.m. ska vara tömda/rengjorda d.v.s tomma på sitt innehåll. 

Det är förbjudet att lämna material utanför Miljöstugan. 

Miljöstugan tar INTE emot; ovan fraktioner som inte är rengjort, trädgårdsavfall, bildäck, matavfall, kyl&, frys, tvätt- diskmaskiner, spisar, större möbler såsom sängbottnar & soffor, sprayburkar, byggavfall, färg, lösningsvätskor och likn. Allt detta kan lämnas till någon av de ÅVC som finns i Stockholm vilken närmaste finns här med adress Linta Gårdsväg 16. Stockholm stads Mobila miljöstationer, som bl.a. stannar bakom ICA på Mariehamnsgatan, kan ta emot en hel del av ovan.

Detta tar mobila miljöstationen emot. Här ser du när den kommer på besök.

Vi har även klädinsamling till förmån för Erikshjälpen. Lägg, endast hela och rena, kläder i plastpåsar som du knyter ihop.

Vi samlar även ihop separat värmeljusens aluminiumformar och därmed bidrar vi alla till tillverkningen av proteser i Thailand.

Här ser ni vår miljöstuga och några av de olika typer av förpackningar som vi återvinner i separata kärl.

Ha allt sorterat och klart så går det snabbare när du väl besöker miljöstugan.

OBS de som är på plats i Miljöstugan är inte bärhjälp eller på annat sätt ansvarig för att den besökandes sopor blir hämtade, sorterade eller uppdelade

i mindre bitar eller lagda i behållarna.