Nyheter

Viktigt meddelanden som ej delats ut i brevlådor. Inaktuella alt. gamla texter, kommer tas bort.

Lades in 2020-05-20  kl. 13:48

Miljöstugan nya öppettider 

-Kontoret kommer vara öppet på TISDAGAR, ENDAST UDDA VECKOR, klockan 18:00-18:30

Miljöstugan kommer vara öppen på TISDAGAR, UDDA VECKOR, klockan 19:00-20:00

 TISDAGAR, JÄMNA VECKOR, klockan 14:00-15:00

Då viss sortering såsom glas-, plast-, metallbehållarna kommer stå utomhus så är det bra om du sorterat upp detta INNAN du kommer.

Lades in 2020-03-14  kl. 16:07

Tillfälliga regler i miljöstugan med hänsyn till pågående Corona utbrott

-All sortering (förslagsvis i olika påsar), av det som skall lämnas, skall vara klart innan man kommer till Miljöstugan.

-Om vädret tillåter så kommer alla, eller så många containrar som möjligt, stå utomhus. Detta beslutar de styrelsemedlemmar som är på plats hur detta görs.

-En person i taget får vara inne i Miljöstugan. Bilda kö, men nästa på tur skall inte stå närmare än 5 meter från dörren. Håll avstånd i kön.

Lades in 2020-03-01  kl. 12:00

Avgiften för bostadsrättsägare ändras inte dvs 0% för 2020. Hyran för hyresrätter höjs fr.o.m 1 jan -20 med 1,95%.  Frågor kring hyran hänvisas till Delagott.